CẦN THỢ NAILS

  • City: Los Angeles
  • State: California
  • Country: United States
  • Zip/Postal Code: 91304
  • Listed: August 28, 2019 9:29 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Vùng Malibu, Mỹ trắng, khu sang, giá cao, Tip hậu, trong khu chợ Whole Food. Cần thợ bột,Gel, Tay Chân Nước, Dipping Powder, Waxing. Lương $800- $1000/Tuần. Liên lạc : 818-326-1495

Listing ID: 6035d66f1da70e4d