Cần thợ nails

  • City: Carlsbad
  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: September 4, 2019 6:23 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

City Carlsbad Style Nails cần thợ bột và chân tay nước. Bao lương $800-$1000/tuần. Trả check W2. Khu mỹ trắng và Tips cao. Xin liên lạc : Tammy 760-529-0887 (Shop) ; 760-408-6283 (Cell)

Listing ID: 5295d7000250c125