Cần thợ Nails

  • City: La Mesa
  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: September 6, 2019 12:04 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm Nails vùng La Mesa cần thợ Tay Chân Nước và Thợ Bột, Tiệm giá cao, Tip hậu. Tiệm hầu hết là khách mỹ trắng. Xin liên lạc : 619-837-6415 or 619-387-6557

Listing ID: 5265d71a2117732b