CẦN THỢ NAILS !!!

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: November 3, 2019 4:37 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Làm chân tay nước & Gel polish. Full time / Part time, Mon-Saturday. Bao lương. Phải có bằng PA. Khu Mỹ trắng. Xin liên lạc:

215.869.2688

215.840.7081

Listing ID: 4635dbf023453dc2