CẦN THỢ NAILS

  • City: PHILADELPHIA
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: December 1, 2019 4:02 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần tuyển thợ làm từ 9:00AM – 9:00 PM, biết làm tất cả $150 / ngày.
Khu toàn Mỹ trắng gần Aramingo ngay trong thành phố. Xin liên lạc Mây:

215.960.5231

Listing ID: 715de3e3eadf826