CẦN THỢ NAILS & CHO THUÊ PHÒNG

  • City: Laurel Town Center
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: February 9, 2020 4:24 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

 Tiệm vùng Baltimore, Exit 17 & 20 và tiệm ở Laurel Town Center trong shopping center,

cần thợ bột và tay chân nước, nhiều khách walk-in. Income cao ($1,000-$1,500). Cần thợ full-time & part-time. Liên lạc Kim:

443.825.1726

  • Có phòng cho thợ thuê.
Listing ID: 8695e40321349bce