CẦN THỢ NAILS, Gần Bolsa FREE Carpool, Income Ổn Định

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 18, 2018 9:04 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ Tay Chân Nước, Bột cho Tiệm Nails cách Bolsa 40 phút, vùng Pasadena, khách trắng, dịch vụ giá cao, income rất ổn định, không khí như gia đình. Gần Bolsa có FREE Carpool. Liên Lạc: 714.232.3516

Listing ID: 5015aff3fea1537e