CẦN THỢ NAILS gấp

  • City: Pottstown
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: October 20, 2019 2:51 pm
  • Expires: This ad has expired
1

Description

Cần thợ Nails bao lương cao, trên ăn chia. Khách Mỹ trắng, công việc ổn định, chủ vui vẻ. Tiệm vùng Pottstown, PA. Liên lạc Quân:

W 610.326.1076

C 610.507.9020

Listing ID: 8915dac744470647