CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: Wilmington
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: April 11, 2021 3:14 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Delawere, khu mỹ trắng, típ cao. Cần thợ làm everything và thợ tay chân nước. Bao lương theo thỏa thuận. Làm full time or part time. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

302.999.7800

302.689.9889

Belle Beauty Nails: 4387 Kirkwood Hwy, Wilmington DE 19808

Listing ID: 681607311cf0250f