CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: EASTON
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: September 16, 2018 2:52 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng ($800-$1,200). Tips rất cao. 100% Mỹ trắng. Tiệm ở Easton, MD 21601.
Có chỗ cho thợ ở xa. Liên lạc anh Chiêu:
W: 410.822.8288
C: 443.239.2018

Listing ID: 2245b9e6e0087f1a