CẦN THỢ NAILS GẤP

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 27, 2021 6:16 am
  • Expires: This ad has expired
beautiful-woman-bright-red-lipstick-260nw-1585350637
h15h140501

Description

Cần thợ Nails gấp
Khu sang gia cao , tip nhiều
Cần nhiều thợ bột dip , Tay chân nước gel .
Bảo đảm lương cao ($1000 and up cho 1 tuần)
Cần người phụ coi tiệm part time , pay $16 hours
Đặc biệt cho làm vui vẻ , chia khách rất công bằng!
Liên lạc Tommy 858-225-9727

Listing ID: 57660af38c48c039