CẦN THỢ NAILS gấp

  • City: Pottstown
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: January 9, 2022 7:47 pm
  • Expires: 15 days, 2 hours

Description

Cần thợ Nails bao lương cao, trên ăn chia. Khách Mỹ trắng, công việc ổn định, chủ vui vẻ. Tiệm vùng Pottstown, PA. Liên lạc Quân:

W 610.326.1076

C 610.507.9020

Listing ID: 56261db39bce7bf7