CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: Easton
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: December 23, 2018 7:46 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng ($800-$1,200). Tips rất cao. 100% Mỹ trắng. Tiệm ở Easton, MD 21601. Có chỗ cho thợ ở xa. Liên lạc anh Chiêu: W: 410.822.8288
C: 443.239.2018

Listing ID: 9495c1fdd7de5e47