CẦN THỢ NAILS GẤP

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: July 15, 2018 4:42 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần bột biết làm đủ thứ nếu biết làm dip powder càng tốt bao lương trên ăn chia và cũng cần thợ tay chân nước. Làm ở New Jersey, khách Mỹ trắng, tip hậu. L/L:
C 856.246.8900
C 856.203.2722

Listing ID: 2365b4b794f2ed24