Cần Thợ NAILS “Gấp” Income cao. Bao hoặc chia nếu muốn. Cách Bolsa 30 phút xe.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: June 8, 2018 11:20 pm
  • Expires: This ad has expired
9

Description

Cần GẤP thợ Nails Nam Nữ cho tiệm vùng Riverside. Tiệm trong khu chợ RALPHS vùng Mỹ trắng, khách đông, cần Thợ bột, tay chân nước, waxing. Bao lương từ $800-$1,200/tuần hoặc chia nếu muốn. Tiệm cách Bolsa 30 phút xe. Liên Lạc: (909) 524-5489 và (909) 524-6411

Listing ID: 5095b1b0ee8ba282