Cần Thợ Nails nam nữ

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: April 8, 2023 10:24 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần Thợ Nails nam nữ

Cần Thợ Nails nam nữ biết làm bột hoặc tay chân nước OK. THỢ MỚI RA NGHỀ CÓ THỂ TRAINING. Bao lương $1300/tuần, trên chia tùy theo tay nghề. Cần thợ làm lâu dài, có chỗ cho thợ ở xa. Giá cao:

Full set $55 and UP

Dipping $45 and UP

Manicure Gel $40 and UP

Fill with Gel $45 and UP

Pedicure (basic) $35 and UP

Liên lạc John 443.201.8861

Listing ID: 7686431e92ac5bc0