CẦN THỢ NAILS NAM NỮ

  • City: NEWARK
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: August 12, 2018 2:52 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Newark DE cần thợ có kinh nghiệm bao $700/tuần 6 ngày hơn ăn chia, chỗ làm vui vẻ, tip cao. Cần thợ chân tay nước. Hỗ trợ lấy bằng nail tạm. L/L cô Bình: W 302.366.1819
C 302.530.3855

Listing ID: 7815b70496c59893