CẦN THỢ NAILS NỮ (FEMALE)

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: December 2, 2018 4:19 pm
  • Expires: This ad has expired
55

Description

All levels và thợ chân tay nước và gel, dipping powder, phải có bằng tốt thiểu 300 giờ. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Khách 90% Mỹ trắng. Có phòng cho thợ ở xa. XLL:
302.220.7388 (C)
302.538.6773 (W)

Listing ID: 8365c0405c32ccbc