CẦN THỢ NAILS PHILA

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: January 12, 2020 7:04 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ dip mani và thợ bột Full-time / Part-time. Bao lương hơn ăn chia. Khu Roxborough khách trắng, lịch sự, tip cao.

W: 267.335.2555

C: 724.877.6696

Listing ID: 7205e1b6d91351af