CẦN THỢ NAILS PHILA

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: February 7, 2021 4:04 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao cần thợ bột full-time hoac part-time bao lương hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách south phila 20 phút và northeast 20 phút. Liên lạc Wendy:

215.594.5105   C

267.335.2555  W

Listing ID: 16560200f2984c62