CẦN THỢ NAILS TIỆM GẦN SHOPPING VÀ BIỂN

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: July 25, 2018 11:19 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm nails gần shopping và biển, tiệm nhiều khách walk-in, tip hậu. Cần 2 thợ tay chân nước. Bột, biết waxing càng tốt. Nếu cần bao lương.
L/L: (626) 475 – 5538

Listing ID: 1735b59053fbe3c4