CẦN THỢ NAILS VÙNG 323 KHU MỄ ONLY

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: June 28, 2018 6:08 pm
  • Expires: This ad has expired
nail 25
nail 37nail 31nail 40nail 38

Description

Tiệm nail vùng 323 khu Mễ only. Tiệm đông khách không trừ supply . BAO LƯƠNG $120 – $130/NGÀY. Cần thợ giỏi bột và vẽ. $100/ngày tay chân nước. Thợ trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ training, tiệm cách Bolsa 40 phút có carpool.
L/L: 714.277.7851 ( TÝ )

Listing ID: 4075b3523fb98821