CẦN THỢ NAILS VÙNG LA MESA

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: November 28, 2018 11:31 pm
  • Expires: This ad has expired
10
11

Description

Nails Spring. Cần thợ bột và TCN, full-time or part-time, khu Mỹ, típ cao. Bao lương hay ăn chia tùy theo, nếu biết wax càng tốt. Tiệm sang trọng và mới.
LL: 619-863-3368 (c)
619-462-7777 (B)

Listing ID: 425bff229a3dc9c