FULL SERVICE DAY SPA – CẦN THỢ NAILS

  • City: Frederickburg
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: October 17, 2022 7:16 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

FULL SERVICE DAY SPA

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Frederickburg, VA, khách mỹ trắng. Cần thợ có kinh nghiệm bột, P&W, Liquid Gel, Design, Wax & Chân tay nước. Bao lương or ăn chia 6/4. Có chỗ cho thợ ở xa. Làm full time or part time. Xin liên lạc:

540.891.9999

Listing ID: 523634da9cac5c11