GẤP! GẤP! GẤP  CẦN THỢ NAILS

  • City: Pottstown,
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: May 9, 2021 3:07 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Pottstown, PA. Cần thợ bột bao lương$120/ ngày, trên ăn chia tùy và cũng cần thợ chân tay nước. Nếu ở chợ bến Thành có người đưa. Xin liên lạc.

484.802.6567 C

Listing ID: 1446097fa6d6e497