HAIR SALON FOR SALE HAIR, SKIN, NAILS, WAXING, MASSAGES CẦN BÁN TIỆM TÓC

  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: August 16, 2022 8:19 am
  • Expires: This ad has expired
Screenshot 2022-08-16 011812

Description

* Tiệm tóc với đầy đủ dịch vụ ở khu
đa dân cư Columbia Heights, DC.
* Thuận tiện tới khu đô thị Metro, trung
tâm mua sắm, cơ sở kinh doanh lớn,
nhà hàng, và nhiều tòa nhà dân cư.
* 4 trạm tạo kiểu tóc
* 1 trạm gội đầu
* Bao gồm tất cả nguyên vật liệu
* FREE RENT & UTILITIES cho đến
tháng 01-2023
* Giá $175,000 hoặc nhận offer tốt
nhất
Text: 202.644.0354
Email: armanee@yahoo.com
Tiếng Việt: 571.338.2389

Listing ID: 17062fb52e0633cb