KIM’S DAY SPA CẦN THỢ NAILS NAM- NỮ GẤP

  • City: Baltimore
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: December 15, 2019 3:47 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Baltimore, exit 52- cuả 95. Gần bệnh viện. khu mỹ trắng 90%. Cần thợ biết làm đủ thứ bột, dip….

Nếu cần chủ sẽ bao lương

Xin liên lạc:

410.752.0070       w

410.807.0124       c

Listing ID: 9125df65577ec7d0