Làm NAILS Xuyên Bang, 100% Mỹ trắng. Income Cao. Có sẵn chổ Ở.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 31, 2018 12:07 am
  • Expires: This ad has expired
5

Description

Làm Xuyên Bang, vùng WISCONSIN Tiệm Nails đang cần Thợ NỮ rất “Gấp-Gấp-Gấp”. Có kinh nghiệm làm Bột và Tay Chân Nước, GEL. Khách 100% Mỹ trắng. Giá dịch vụ cao, Típ hậu. Bao Lương hoặc Chia thay đổi tùy ý muốn, Có sẵn chổ Ở. Chủ vui vẻ, như người gia đình. Mọi chi tiết, Liên Lạc: (715)212-5024 và (715)212-5316

Listing ID: 2625b0f3c5cb3911