LỜI NGUYỆN

  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: November 22, 2020 3:19 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

* Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thành Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

* Nam Mô A Di Đà Phật

* Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

* Nam Mô Đại Nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

* Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

* Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

* Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Con tạ ơn quan thế âm bồ tát đã phù hộ cho con đạt thành ý nguyện.

TẠ ƠN BỒ TÁT

Listing ID: 9885fba80c1720ae