LỜI NGUYỆN

  • Listed: March 24, 2023 4:11 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thành Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
* Nam Mô A Di Đà Phật
* Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật
* Nam Mô Đại Nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
* Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
* Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
* Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Gia đình chúng con Phương Nguyễn, Hồng Nguyễn tạ ơn quan thế âm bồ tát đã phù hộ cho chúng con đạt thành ý nguyện. TẠ ƠN BỒ TÁT

Listing ID: 912641d22bb6952f