LỜI NGUYỆN

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: September 2, 2018 5:08 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Con Tạ Ơn Quan Thế Âm Bồ Tát Phù Hộ Cho Con Đạt Thành Ý Nguyện.
Bình, Lan Tạ Ơn Bồ Tát.

Listing ID: 9485b8c18993374a