MỚI!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: September 9, 2018 2:22 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ bột biết làm đủ thứ nếu biết làm dip powder càng tốt bao lương $1,100 và cũng cần thợ tay chân nước. Làm ở New Jersey, cách S. Philly 20 phút. Khách 100% Mỹ trắng, tip hậu. Liên lạc:
C 856.203.2722
* Cũng cần receptionist

Listing ID: 2745b952c91c198f