MỚI!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: September 19, 2021 4:11 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Thợ bột biết làm đủ thứ, biết dip powder càng tốt, bao lương $900 trên ăn chia. Làm ở NJ, cách S. Philly 20’. Khách 100% Mỹ trắng, tip hậu. L/L:

C 856.203.2722

Listing ID: 94261476078256c0