MỚI ĐĂNG 04/16/2021 CẦN THỢ NAILS PHILA

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: April 18, 2021 4:08 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao. Cần thợ bột, Dip full or part-time. Bao lương $130/ ngày hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách S. Phila & N. Phila 20 phút. Liên lạc Wendy:

215.594.5105   C

267.335.2555  W

* Cũng cần receptionist

Listing ID: 916607c59052994f