MỚI ĐĂNG 05/04/18 CẦN THỢ NAILS & TÓC

  • Street: King of Prussia
  • Listed: May 17, 2018 3:45 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở King of Prussia. Cần thợ nails & thợ

tóc. Bao lương trên ăn chia. Làm Full time or

Part time. Khu Mỹ trắng, tips cao. Thật lòng

XLL:

484.704.7646 W

PVM 619-622

267.496.6191 C

Listing ID: 665afcfa95d9213