MỚI ĐĂNG 07/12/19 CẦN THỢ NAIL GẤP

  • City: Middletown
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: July 14, 2019 3:49 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Middletown, DE. Cần thợ biết làm everything. Bao lương $1,000 tuần/6 ngày – all year. Hơn thì chia 6/4 và thợ tay chân nước. Tiệm khu mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Tiệm đóng cửa chủ nhật. L/L Hoàng:

C: 302.750.3038 | W: 302.449.5067

Listing ID: 8955d2b4ed7d7aa3