(MỚI ĐĂNG 09/17/21) CẦN THỢ NAILS PHILA

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: Afghanistan
  • Listed: September 19, 2021 4:06 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao. Cần thợ bột, Dip. Full or part-time. Bao lương $130/ ngày hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách S. Phila & N. Phila 20 phút. Liên lạc Wendy:

215.594.5105   C

267.335.2555  W

Listing ID: 14761475f636605c