MỚI ĐĂNG! 1/18/19 CẦN THỢ NAILS GẤP!

  • City: Williamstown Shopping Center
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: January 20, 2019 5:38 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm everything bao lương $800 trên ăn chia 6/4. Tiệm cũng cần thợ chân tay nước, bao lương cao. Khách trắng gần như 100% nằm trong Williamstown Shopping Center, NJ. L/L:
856.383.2488

Listing ID: 5835c44b1d1446dc