MỚI ĐĂNG 5/10/19 CẦN THỢ NAIL GẤP

  • City: Middletown
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: May 12, 2019 3:02 pm
  • Expires: This ad has expired
54

Description

Tiệm ở Middletown, DE. Cần thợ biết làm everything. Bao lương $800/tuần/6 ngày – all year. Hơn thì chia 6/4. Tiệm khu mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Tiệm đóng cửa chủ nhật. XLL Hoàng:
C: 302.750.3038
W: 302.449.5067

Listing ID: 665cd8355477a22