MỚI ĐĂNG!!! CẦN NGƯỜI LÀM

  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: September 21, 2022 7:06 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần người nam phụ việc ở trang trại gà tiểu bang Maryland. Có chỗ ở cho thợ. Liên lạc:

Mark Nguyen: 682.308.2558 (C)

Thuý nguyên: 682.308.2570 (C)

Listing ID: 448632b601d23650