MỚI ĐĂNG CẦN NHIỀU THỢ NAILS

  • City: City Line Ave
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: June 27, 2021 3:56 pm
  • Expires: 62 days, 12 hours

Description

Cần nhiều thợ làm bột Dipping powder và thợ chân tay nước. Lương cao, típ hậu. Tiệm vùng City Line Ave, cách Phila 25 phút.

Xin liên lạc :

215.896.9845  Danny

215.805.6119   Judy

484.454.5232     Work

Listing ID: 54960d89f2e57aed