MỚI ĐĂNG CẦN NHIỀU THỢ NAILS NỮ

  • City: Pennsauken
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 18, 2019 4:12 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Có kinh nghiệm, thợ chân tay nước $130/ ngày tùy theo kinh nghiệm, thợ làm everything $150/ngày, hoặc ăn chia tùy ý theo kinh nghiệm. Tiệm cách South Phila, Pennsauken & Cherry Hill 15’, vùng mỹ trắng, tip rất nhiều. L/L.

856.237.7509 / 856.472.3191

Listing ID: 6955d5978a1cfa2d