MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAIL

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: March 21, 2021 3:52 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao. Cần thợ bột full or part-time. Bao lương $130/ ngày hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách S. Phila & N. Phila 20 phút. Liên lạc Wendy:

215.594.5105   C

267.335.2555  W

Listing ID: 76060576b6e40181