(MỚI ĐĂNG) CẦN THỢ NAIL

  • City: FISHTOWN
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 29, 2021 4:10 pm
  • Expires: 15 hours, 16 mins

Description

Cần thợ biết làm bột, đủ thứ hoặc chân tay nước. Nhân full time hoặc part time.

Tiệm khu mỹ trắng (FISHTOWN).

Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết:

C:  267.693.6604

Listing ID: 90612bb0e7ac99d