MỚI ĐĂNG – CẦN THỢ NAIL

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 10, 2022 4:14 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần 1 thợ nữ làm đủ thứ, bao lương $200 trên ăn chia 6/4. Làm ở NJ. Khách trắng 100%,

tip hậu. Xin L/L:

856.203.2722 (C)

*Cần manager coi tiệm trả $160/ngày.

Listing ID: 19162f3d91e56bad