MỚI ĐĂNG – CẦN THỢ NAIL

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 31, 2022 8:02 pm
  • Expires: This ad has expired
images (8)

Description

MỚI ĐĂNG – CẦN THỢ NAIL

Cần 1 thợ nữ làm đủ thứ, bao lương $200/ngày trên ăn chia 6/4. Làm ở NJ. Khách trắng 100%, tip hậu. Và cũng cần thợ làm chủ nhật. Xin L/L:

856.203.2722 (C)

Listing ID: 496630fbe3104008