MỚI ĐĂNG – CẦN THỢ NAIL

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: October 27, 2022 4:41 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần 1 thợ nữ làm đủ thứ, bao lương trên ăn chia 6/4 tùy theo khả năng. Làm ở NJ. Khách trắng 100%, tip hậu. Và cũng cần thợ làm chủ nhật. Xin L/L:

856.203.2722 (C)

Listing ID: 271635ab47b7d7b3