MỚI ĐĂNG !!! CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 3:33 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ nail kinh nghiệm, bao lương hay ăn

chia từ $800-$1,000 tùy theo khả năng, có

phòng riêng cho thợ từ xa đến. Liên lạc Tuyền:

917.374.5134

PVM 602-627

Or 845.794.0020

Listing ID: 8435afcf7f7cd8fe