MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 4:13 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ bột và tay chân nước, nam / nữ đều

OK. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng.

Tiệm ở Delaware. Có chỗ cho thợ ở xa. Liên

lạc Kenny:

C: 302.864.0112

PVM 616-627

W: 302.260.9073

Listing ID: 3705afd014662419