MỚI ĐĂNG – CẦN THỢ NAILS

  • City: NEW JERSEY
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: July 7, 2022 7:26 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần 1 thợ nữ làm đủ thứ, bao lương $200 trên ăn chia 6/4. Làm ở NJ. Khách trắng 100%,
tip hậu. Xin L/L:
856.203.2722 (C)
*Cần manager coi tiệm trả $160/ngày.

Listing ID: 66762c7329d7dec7